Śnieżna Pantera

Prosimy z uwagą wypełnić poniższy formularz. Pola oznaczone * są obowiązkowe.
  proszę podać rozmiar koszulki T-shirt
 • ### ######
 • Proszę podać adres email na który ma zostać wysłane potwierdzenie.
  1. Administratorem danych osobowych jest: Fundacja SKRZYDŁA dla Edukacji, ul. Jutrzenki 24, 20-538 Lublin.
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem biuro.at.skrzydla.lublin.pl.
  3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności fundacji.
  4. Odbiorcami danych mogą być podmioty realizujące dla fundacji usługi wspierające jej statutową działalność, które przetwarzają dane w imieniu fundacji jako ich administratora.
  5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  6. Dane będą przetwarzane przez okres archiwizowania danych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi archiwizacji.
  7. Podanie danych jest obowiązkowe, w celu realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia)
  8. Zgodnie z przepisami RODO wpisującym dane przysługuje prawo:
  a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  b. do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c. do ograniczenia przetwarzania danych,
  d. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.